Quines són les estratègies més efectives per reduir el risc de lesions en joves esportistes?

Les millors estratègies  per reduir el risc de lesions esportives en joves

Els joves esportistes poden veure alterat el seu rendiment i augmentar el seu risc de lesió degut al creixement ràpid i no-lineal que pateixen durant l’adolescència. Tot i que els programes de prevenció i entrenament neuromuscular han mostrat ser efectius per reduir la incidència lesiva en les extremitats inferiors (cames), sovint la manca de continuitat realitzant els protocols i programes pot comprometre la seva efectivitat. A continuació es presenten una sèrie qüestions que poden ser d’interès per esportistes i entrenadors/es.

  • Per dissenyar programes personalitzats de prevenció de lesions cal considerar: (a) les característiques biomecàniques dels moviments, (b) les demandes fisiològiques i (c) el perfil de lesions específic i els mecanismes lesius de cada modalitat.
  • El ràpid creixement esquelètic experimentat durant l’adolescència pot alterar temporalment el control i la funció muscular. Haurem d’ajudar a l’esportista a recuperar la força muscular i algunes habilitats podrien haver-se d’aprendre de nou.
  • Els programes de prevenció de lesions amb una freqüència de 2-3 entrenaments per setmana amb un volum d’entrenament d’un mínim de 30 minuts mostren el major efecte preventiu.

Una possible estratègia d’implementació dels protocols de prevenció de lesions que pots ser aplicable a qualsevol realitat pot ser el conegut com a “microdosi”, on la idea és realitzar el volum indicat de treball preventiu (90 minuts), però dividit durant la setmana (en diferents entrenaments). Una altra possibilitat és distribuir el programa en diverses parts, com per exemple a l’inici i final de la sessió.

  • Per prevenir lesions s’aconsella utilitzar el principis de l’entrenament neuromuscular integrat, on es combinen exercicis de força, velocitat, pliometria (salts) i equilibri. Usar-lo durant la pretemporada i la temporada de forma continuada és quelcom essencial si volem que sigui efectiu.
  • Millorar habilitats i competències motrius bàsiques pot contribuir a reduir el nombre de lesions durant el període de creixement.
  • És essencial individualitzar segons les necessitats i dèficits de cada esportista. Cal identificar factors de risc, seleccionar tests que ens puguin servir per avaluar-los i finalment, utilitzar exercicis focalitzats en la millora dels dèficits observats en els tests.
  • Els esportistes amb major adherència als programes de prevención mostren menor risc de patir una lesió. Cal invertir en bons professionals i crear tasques motivadores i atractives per tal que l’adherència no disminueixi.

 

La diversió en els programes de prevenció de lesions és un factor clau explicant l’adherència dels epsortistes als mateixos.

 

CONCLUSIONS I APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’ESTUDI

Existeixen qüestions que cal tenir en compte a l’hora de seleccionar les millor estratègies per prevenir lesions esportives, i algunes d’elles s’esmenten anteriorment. Altrament, cal desenvolupar les capacitats físiques, el control motor, identificar dèficits en la prepubertat i mantenir el treball de forma perllongada per tal que les estratègies siguin efectives.

VOLS SABER MÉS?

https://journals.lww.com/nsca-scj/Citation/2020/12000/Seven_Pillars_of_Prevention__Effective_Strategies.12.aspx

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *