Són efectius els programes FIFA 11 i FIFA 11+ en la incidència de lesions al futbol?

Són efectius els programes FIFA 11 i FIFA 11+ en la incidència de lesions al futbol?

 

PROBLEMÀTICA / IDEA PRINCIPAL

Com a resposta a la gran quantitat d’hospitalitzacions relacionades amb la pràctica d’esports d’equip i més concretament del futbol, la FIFA ha introduït programes de prevenció de lesions. Aquests es porten a terme en l’escalfament i contenen tasques per a la millora de la força, equilibri i habilitats en el salt i la recepció d’aquest.. En l’estudi publicat el 2017 per a la Universitat de Copenhaguen, es va estudiar l’efectivitat de les dues variacions  del programa (FIFA 11 i FIFA11+), sent la segona una modificació i ampliació de la primera.

QUÈ FAN A LA RECERCA?

Els sis articles inclosos tenien repartits 189 equips (3806 futbolistes) en els programes de prevenció FIFA i 180 equips (3645 futbolistes) en el grup control, el qual no realitzava cap programa. L’edat dels participants oscil·lava entre 15-45 anys i la duració del seguiment era de períodes de 5 a 9 mesos.

QUINS RESULTATS OBTENEN?

La incidència total va ser de 3.99 lesions per cada 1000 hores d’exposició en el grup d’intervenció i 5.57 en el grup control.

  • Pel que fa a la comparació entre els dos programes, el FIFA 11+ va mostrar una reducció del 39% respecte el grup control, en canvi, no es van observar diferències importants amb el FIFA 11. Aquest fet podria ser degut a que el FIFA+ inclou majors càrregues i nivells d’habilitats, més temps de contracció muscular i major nombre de repeticions.
  • Es va observar una reducció en les lesions de les extremitats inferiors a favor del FIFA 11+ (63%). Específicament, es va observar en les lesions dels isquiosurals (60%), maluc/engonals (41%), genoll (48%) i turmell (32%).

APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’ESTUDI

Tot i que l’article no mostra una associació important entre el nombre de sessions realitzades a la  setmana i la incidència lesiva, la direcció de les dades indiquen un major efecte preventiu en estudis amb major nombre de sessions. No obstant, s’observa que només el 13% dels clubs van assolir el mínim suggerit de 2 sessions per setmana.

Com a conclusió, s’observa que la implementació del programa FIFA+ durant un mínim de 2 entrenaments per setmana, seria una estratègia òptima per reduir el nombre de lesions en els equips de futbol.

VOLS SABER MÉS?

https://bjsm.bmj.com/content/51/7/562

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *