La diversificació esportiva fomenta esportistes més sans i més competents

La diversificació esportiva fomenta esportistes més sans i més competents

 

PROBLEMÀTICA / IDEA PRINCIPAL

L’especialització esportiva fa referència a la pràctica única i exclusiva d’un sol esport durant l’any o temporada competitiva, associada a la realització dels mateixos moviments de forma repetida. Com a resposta a aquesta problemàtica, ha sorgit el terme “sport sampling” o diversitat esportiva, el qual fa referència a la pràctica de més d’un esport simultàniament. Aquest últim ha estat associat a un increment en el desenvolupament d’habilitats atlètiques com la força, velocitat, resistència i coordinació motriu.

El meta-anàlisi (estudi basat en la integració i síntesi d’informació d’altres estudis) realitzat per a la universitat de Kansas busca determinar si la diversitat esportiva condueix a una major disminució del risc lesiu comparat amb l’especialització esportiva.

QUÈ FAN A LA RECERCA?

D’un total de 273 articles, sis van complir els criteris d’inclusió de la revisió sistemàtica, obtenint un total de 5736 subjectes (2654 homes [46.3%] i 3082 dones [53.7%]). La mostra (nombre de participants en l’estudi) obtinguda va ser de 5.736 subjectes (2654 homes [46.3%] i 3082 dones [53.7%]), la qual es va dividir en esportistes que només practicaven 1 esport, els que realitzaven esport de forma diversificada i els “altres”, els quals no se’ls podia incloure de forma precisa a cap dels anteriors grups.

QUINS RESULTATS OBTENEN?

L’estudi va mostrar que els joves especialitzats en 1 esport són un 37% més propensos a patir una lesió en comparació amb aquells que diversifiquen la pràctica esportiva. Per altra banda, els atletes de “l’altre grup” van resultar tenir un 21% més de probabilitats de lesionar-se en relació amb els que diversificaven la pràctica i un 9% menys de risc que els que s’especialitzaven en un esport.

APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’ESTUDI

La pràctica esportiva diversificada ha estat associada a una reducció del risc de lesió comparat amb els atletes que s’especialitzen en un esport. Per aquest motiu, seria recomanable animar als joves atletes i a l’entorn que els envolta a practicar múltiples esports durant les etapes de formació per tal d’augmentar la competitivitat i llargada de les carreres esportives i reduir el cost mèdic associat a les lesions.

VOLS SABER MÉS?

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546519899380?journalCode=ajsb

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *