L’escalfament FIFA 11+ KIDS: una eina de prevenció en l’esport base

L’escalfament FIFA 11+ KIDS: una eina de prevenció en l’esport base

Les lesions dels futbolistes d’entre 7 i 12 anys són diferents respecte a les dels jugadors de major edat, sent majors el nombre de lesions òssies i a les extremitats superiors. Per aquest motiu, i tenint en compte l’eficàcia mostrada del programa FIFA 11+ en jugadors majors de 14 anys,  es va dissenyar una versió específica per nenes i nenes.

QUÈ VAN FER A LA RECERCA?

Els participants de l’estudi es van dividir en un grup d’intervenció, el qual va realitzar el programa 11+KIDS i un grup control, que duia a terme l’escalfament habitual del seu equip. El projecte es va dur a terme durant una temporada sencera (de l’agost/setembre de 2014 fins al juny/juliol de 2015).

El programa 11+KIDS consisteix en 7 exercicis que es basen en tres aspectes: treball unilateral i estabilitat dinàmica de les extremitats inferiors (3), força i estabilitat de tot el cos i el tronc (3) i en la tècnica de recepció/caiguda (1). La complexitat dels exercicis és progressiva i  s’inclouen 5 nivells de dificultat tenint en compte l’edat i l’estat maduratiu dels jugadors, així com diferències en les habilitats motrius. La durada de total de l’escalfament és d’entre 15-20 minuts després de la familiarització.

 

Exercicis que s’utilitzen en el protocol FIFA 11+ KIDS.

Els efectes de la utilització de l’escalfament 11+KIDS va ser molt positiva, ja que es va observar una reducció d’un 48% en el total de lesions del grup intervenció, mostrant principalment un efecte positiu en les lesions severes o de gravetat (74%) i dels problemes de salut en extremitats inferiors (55%). Com a conseqüència dels beneficis del programa, es va reduir el nombre total de dies sense pràctica esportiva dels esportistes. El risc de patir una lesió en el grup que va realitzar el treball amb major constància va ser la meitat comparat amb el grup de baixa utilització del programa.

CONCLUSIONS I APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’ESTUDI

La prevenció de lesions en edats infantils és viable i aporta clars beneficis. Es recomana implementar, com més aviat millor, programes de prevenció de lesions en nens/es que participen en esports d’equip com el futbol.

VOLS SABER MÉS?

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40279-017-0834-8

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *